(2021) Chapleau

Train #185 – Westbound

DateScheduledActualDelay
January 213:20
13:35
13:10
13:35
January 913:20
13:35
14:10
14:25
50 minutes late
January 1613:20
13:35
13:05
13:35
January 2313:20
13:35
12:49
13:35
January 3013:20
13:35
14:30
15:24
1 hour, 10 minutes late arriving
1 hour, 49 minutes late departing
February 613:20
13:35
13:08
13:35
February 1313:20
13:35
12:51
13:35
February 2013:20
13:35
13:36
13:51
16 minutes late
February 2713:20
13:35
13:25
13:35
5 minutes late arriving
—-
March 613:20
13:35
13:20
13:35
March 1313:20
13:35
13:39
13:54
19 minutes late
March 2013:20
13:35
19:17
19:32
5 HOURS, 57 MINUTES LATE
March 2713:20
13:35
13:20
13:35
April 313:20
13:35
13:01
13:35
April 1013:20
13:35
13:10
13:35
April 1713:20
13:35
13:15
13:35
April 2413:20
13:35
13:15
13:35
May 113:20
13:35
12:58
13:35
May 813:20
13:35
13:00
13:35
May 1513:20
13:35
13:15
13:35
May 2213:20
13:35
13:30
13:45
10 minutes late
May 2913:20
13:35
13:29
13:44
9 minutes late
June 513:20
13:35
13:15
13:35
June 1213:20
13:35
13:50
14:05
30 minutes late
June 1913:20
13:35
13:45
14:00
25 minutes late
June 2613:20
13:35
14:29
14:51
1 hour, 9 minutes late arriving
1 hour, 16 minutes late departing
July 313:20
13:35
13:33
13:44
13 minutes late arriving
9 minutes late departing
July 1013:20
13:35
13:59
14:14
39 minutes late
July 1713:20
13:35
13:15
13:35
July 2413:20
13:35
13:20
13:35
July 3113:20
13:35
14:13
14:40
53 minutes late arriving
1 hour, 5 minutes late departing
August 713:20
13:35
13:50
14:28
30 minutes late arriving
53 minutes late departing
August 1413:20
13:35
16:44
05:45
3 HOURS, 24 MINUTES LATE ARRIVING
16 HOURS, 10 MINUTES LATE DEPARTING
August 2113:20
13:35
14:07
14:26
47 minutes late arriving
51 mintes late departing
August 2813:20
13:35
15:20
15:35
2 hours late
September 413:20
13:35
13:18
13:36
—-
1 minute late departing
September 1113:20
13:35
13:55
14:10
25 minutes late
September 1813:20
13:35
13:55
14:10
25 minutes late
September 2513:20
13:35
16:00
16:00
2 hours, 40 minutes late arriving
2 hours, 25 minutes late departing
October 213:20
13:35
13:48
14:03
28 minutes late
October 917:05
17:05
16:55
17:17
—-
12 minutes late departing
October 1613:20
13:35
13:21
13:36
1 minute late
October 2313:20
13:35
13:51
14:06
31 minutes late
October 3013:20
13:35
14:20
14:35
1 hour late
November 613:20
13:35
14:55
15:10
1 hour, 25 minutes late
November 1313:20
13:35
13:14
13:35
November 2013:20
13:35
13:36
13:35
16 minutes late arriving
—-
November 2713:20
13:35
15:26
15:41
2 hours, 6 minutes late
December 413:20
13:35
16:05
16:04
2 hours, 45 minutes late arriving
2 hours, 29 minutes late departing
December 1113:20
13:35
16:12
16:13
2 hours, 52 minutes late arriving
2 hours, 38 minutes late departing
December 1813:20
13:35
13:50
14:01
30 minutes late arriving
31 minutes late departing
December 2313:20
13:35
13:15
—-
—-
No data
December 3013:20
13:35
Source : VIA Rail Canada

Train #186 – Eastbound

DateScheduledActualDelay
January 310:30
10:45
10:33
10:48
3 minutes late
January 1010:30
10:45
10:38
10:53
8 minutes late
January 1710:30
10:45
11:18
11:33
48 minutes late
January 2410:30
10:45
10:31
10:46
1 minute late
January 3110:30
10:45
10:40
10:55
10 minutes late
February 710:30
10:45
10:40
11:00
10 minutes late arriving
15 minutes late departing
February 1410:30
10:45
12:37
12:52
2 hours, 7 minutes late
February 2110:30
10:45
10:15
10:45
February 2810:30
10:45
10:30
10:45
March 710:30
10:45
10:25
10:45
March 1410:30
10:45
11:26
11:41
56 minutes late
March 2110:30
10:45
10:15
10:45
March 2810:30
10:45
11:15
11:30
45 minutes late
April 410:30
10:45
11:18
11:33
48 minutes late
April 1110:30
10:45
11:07
11:23
37 minutes late
April 1810:30
10:45
10:55
11:10
25 minutes late
April 2510:30
10:45
10:14
10:45
May 210:30
10:45
10:45
11:00
15 minutes late
May 910:30
10:45
10:20
10:45
May 1610:30
10:45
10:20
10:45
May 2310:30
10:45
11:07
11:23
37 minutes late arriving
38 minutes late departing
May 3010:30
10:45
10:24
10:45
June 610:30
10:45
12:18
12:33
1 hour, 48 minutes late
June 1310:30
10:45
12:00
12:15
1 hours, 30 minutes late
June 2010:30
10:45
11:50
12:05
1 hour, 20 minutes late
June 2710:30
10:45
—-
11:08
No data
23 minutes late departing
July 410:30
10:45
11:00
11:25
30 minutes late arriving
40 minutes late departing
July 1110:30
10:45
10:35
10:50
5 minutes late
July 1810:30
10:45
11:20
11:35
50 minutes late
July 2510:30
10:45
10:55
11:10
25 minutes late
August 110:30
10:45
12:05
12:27
1 hour, 35 minutes late arriving
1 hour, 42 minutes late departing
August 810:30
10:45
11:07
11:22
37 minutes late
August 1510:30
10:45
14:46
15:01
4 HOURS, 16 MINUTES LATE
August 2210:30
10:45
12:25
12:55
1 hour, 55 minutes late arriving
2 hours, 10 minutes late departing
August 2910:30
10:45
12:00
12:15
1 hour, 30 minutes late
September 510:30
10:45
12:01
12:23
1 hour, 31 minutes late arriving
1 hour, 38 minutes late departing
September 1210:30
10:45
11:13
11:28
43 minutes late
September 1910:30
10:45
11:53
12:08
1 hour, 23 minutes late
September 2610:30
10:45
10:35
10:50
5 minutes late
October 310:30
10:45
10:10
10:45
October 1010:30
10:45
10:50
11:05
20 minutes late
October 1710:30
10:45
11:05
11:20
35 minutes late
October 2410:30
10:45
12:40
12:50
2 hours, 10 minutes late
October 3110:30
10:45
10:30
10:45
November 710:30
10:45
10:39
10:54
9 minutes late
November 1410:30
10:45
11:02
11:17
32 minutes late
November 2110:30
10:45
10:50
10:54
20 minutes late arriving
9 minutes late departing
November 2810:30
10:45
10:28
10:45
December 510:30
10:45
10:38
10:39
8 minutes late arriving
—-
December 1210:30
10:45
10:31
10:39
1 minute late arriving
—-
December 1910:30
10:45
11:50
12:05
1 hour, 20 minutes late
December 2410:30
10:45
10:23
10:38
December 3110:30
10:45
Source : VIA Rail Canada